Kamieniołom w Dubiu Skałka z Nyżą Odsłonięcie osadów jury środkowej w Wąwozie Stradlina Skałki jurajskie w Dolinie Szklarki

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE DOLINY RACŁAWKI

Znaki żółte z parkingu również prowadzą na drogę asfaltową, z tym że kierują w las na wschód (pod górę). Przy ostrym zakręcie w lewo odbijają w prawo; przez szlaban, w lewo i ponownie lekko w lewo pod górę do Wąwozu Żarskiego ( 2  - w prawym zboczu skałki górnojurajskich wapieni ciągnące się przez kilka poziomów na przestrzeni ok. 150m z kilkoma schroniskami skalnymi i jaskiniami; największą wśród nich jest Jaskinia Żarska). Szlak prowadzi dalej pod górę, odbija w prawo na skraj lasu, ponownie w prawo i za "siodłem" - znów w prawo do lasu; początkowo - lekko z góry, osiągając dość znaczną stromiznę tuż przed asfaltową drogą wiodącą przez Dolinę Szklarki. Za drogą stromo w dół i w lewo na zakręcie. Z dna w lewo przez potok oznakowania doprowadzają do Łomu z intruzją ( 3 ). Ścieżka prowadzi zaś w prawo dnem doliny, obok - widocznej za zaroślami przy zakolu - martwicy wapiennej ( 4 ), za którą - przy "spotkaniu" rzeki ze ścieżką - na drugi brzeg, a przed końcem lasu - w lewo pod górę, gdzie znajdują się wychodnie skałek karbońskich ( 5  - powstały w dolnym karbonie na dnie niezbyt głębokiego morza; występują w nich skamieniałości ramienionogów). Ze szczytu skałek kilkoma zakrętami, przez mocno zarośnięty las znaki doprowadzają do "wąwozu" (w jego rejonie występuje uskok) - nim w dół, skrajem lasu i obok ogrodzenia wprost do skałek jurajskich ( 6  - zbudowane z wapieni skalistych górnej jury; przypominają brekcję tektoniczną, co jest związane z przebiegającym tędy uskokiem - skałki należą do skrzydła zrzuconego; występują w nich mocno rozmyte spękania ciosowe; obecny tu system źródeł również związany jest ze strefą uskokową). Stąd ścieżka wiedzie przez rzekę do drogi asfaltowej, na której w prawo, przy szlabanie z prawej - w
1 | 2 | 3 | 4
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia