LEGENDA

ikona doliny ikona doliny ikona doliny DOLINA
Wklęsłe formy ukształtowania terenu dużej skali - głównie skaliste doliny i wąwozy. Znaki wskazują kolejne ich odcinki: górny, centralny, dolny. Liczba ikon zależy od długości i przebiegu "wcięcia"; wyznaczają one jego przybliżoną oś.

ikona jaskini JASKINIA
Znak wskazujący wejście do jaskini. Należy zwrócić baczną uwagę na jej udostępnienie i warunki w niej panujące, gdyż eksploracja niektórych tego typu obiektów bez odpowiedniego przeszkolenia i przygotowania grozi śmiercią. Gdy wewnątrz jaskini wytyczono trasę turystyczną, to wtedy jest ona opisana.

ikona kamieniołomu KAMIENIOŁOM
Kopalnie odkrywkowe prowadzące wydobycie na potrzeby globalne, lub takie w których eksploatacja (czasem lokalna) nie jest już prowadzona. Charakteryzują się na ogół dużą powierzchnią i stromymi ścianami. Wstęp do czynnych wyrobisk wymaga uzyskania zgody; w starych i opuszczonych należy zachować szczególną ostrożność oraz, w miarę możliwości, stać twarzą zwróconą do odsłonięcia.

ikona kopalni KOPALNIA
Kopalnie podziemne. Ikona najczęściej ulokowana w miejscu szybu lub, gdy się nie zachował w widocznym stopniu, pozostałości po nim. Wejście: tylko gdy odpowiednio udostępnione.

ikona procesu PROCES
Miejsca, w których obserwować można przejawy działalności wszelkich procesów niszczących i budujących, jednak nienależące do innych kategorii. Najczęściej są nimi naturalne odsłonięcia, wodospady, przełomy rzeczne, jeziora, osuwiska, wydmy, za powstanie których odpowiadają - działające w stosunkowo krótkim czasie - grawitacja, wiatr oraz woda (w każdej postaci). Rzadko dostrzegalne z większej odległości.
1 | 2
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia