Wydma nad Dużym Stawem Wydma nad Dużym Stawem Wydma nad Dużym Stawem Wydma nad Dużym Stawem

WYDMA NAD DUŻYM STAWEM

Jedna z ciekawszych pod względem kształtu i wysokości wydm związanych z moreną Łuku Mużakowa. Od 29 grudnia 2015r. stanowi ona jedno z dwóch stanowisk dokumentacyjnych województwa lubuskiego o powierzchni 48,21ha. Powstała ona z rozwiewania piasków stożka rzecznego Nysy Łużyckiej. Te dominujące w budowie obszaru Nadleśnictwa Lubsko piaszczysto-żwirowe utwory związane są z terasami pradolinnymi, osadami rzeczno-lodowcowymi, rzecznymi oraz rozległymi stożkami usypiskowymi zarówno Nysy Łużyckiej, jak i Lubszy. Zajmują one obszar centralny otoczony zróżnicowanymi genetycznie wysoczyznami morenowymi.
Wydma nad Dużym Stawem charakteryzuje się regularnym kształtem wydmy parabolicznej o ramionach skierowanych ku zachodowi i przybliżonych wymiarach: rozpiętości - 340m, obwodzie - 1,8km, powierzchni - 13ha. W jej wnętrzu znajduje się rozległa nisza deflacyjna wypełniona osadami piaszczysto-mułkowymi z humusem; nagromadzona wewnątrz niecki woda odprowadzana jest sztucznym rowem do pobliskiego meandrującego potoku Pstrąg (Wydzina). Numeryczny model powierzchni wskazuje, że powstała ona w efekcie przekształcenia kilku starszych wydm, co dowodzi, że procesy wydmowe w holocenie zachodziły etapowo.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia