Kopalnia gipsów na Uzborni Kopalnia gipsów na Uzborni Kopalnia gipsów na Uzborni Kopalnia gipsów na Uzborni

UZBORNIA

Nieczynna kopalnia odkrywkowa mioceńskich gipsów założona w obrębie antykliny Uzborni - południowej części bocheńskiego złoża. Eksploatację prowadzono już w latach 30-tych XIX wieku, a w 1886r. wybudowano młyn do mielenia urobku. Wzrastające zapotrzebowanie na gips palony doprowadziło do postawienia pieca prażalniczego w 1889r. Z początkiem XX stulecia zakład produkował gips surowy mielony, palony mielony rolniczy, palony i mielony murarski, alabastrowy rzeźbiarski oraz chirurgiczny. Gipsownię zamknięto w latach 20-tych XX wieku. Niestety do dziś po kopalni na zachodnich stokach wzgórza Uzbornia nie zachowały się żadne ślady; miejsce jest mocno zarośnięte, zagrożone przez osuwiska; w ostatnim czasie powstał tu jednak park dla mieszkańców miasta.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia