Głazy narzutowe w Mokrzyskach Głazy narzutowe w Mokrzyskach Głaz narzutowy w Mokrzyskach Głaz narzutowy w Mokrzyskach

MOKRZYSKA

Dwie niewielkie skałki przyniesione przez lądolód skandynawski przed ok. pół milionem lat. Wykopane zostały podczas poszerzania parkingu w 2002r., a dzięki staraniom dyrekcji oraz nauczycieli SP w Mokrzyskach - umieszczone we wschodniej części ogrodu szkolnego od strony ul. Wiślanej. 13 kwietnia 2004r. większą skałkę objęto ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej; jest ona jedynym tego typu obiektem na terenie powiatu brzeskiego.
Obydwie skałki zbudowane są ze skandynawskiego granitu rapakiwi; charakteryzują się czerwoną barwą (większa w górnej części - zielonkawą), drobnokrystaliczną strukturą (epizodycznie występują większe ziarna różowych skaleni), zbitą i bezładną teksturą. W składzie mineralnym występuje głównie kwarc i skalenie; podrzędnie - amfibole i pirokseny. Mniejsza skałka w przekroju poprzecznym przypomina równoramienny trójkąt prostokątny; jej obwód wynosi nieco ponad 150cm, a wysokość - niespełna 30cm. Większy okaz zaś swoim kształtem nawiązuje do rombu o zaokrąglonych bokach i przekątnych długości 166cm oraz 150cm (dłuższa oś wyznacza kierunki północ i południe, krótsza - zachód oraz wschód); obwód - 335cm, wysokość - 45cm.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia