Wapień falisty w Bialnym Dole Wapień falisty w Bialnym Dole Kamieniołom wapieni falistych w Bialnym Dole Kamieniołom wapieni falistych w Bialnym Dole

BIALNY DÓŁ

Niegdyś istniał tu kamieniołom, w którym eksploatowano na lokalne potrzeby (m.in. do celów wapienniczych i jako kamień budowlany) wapień falisty - skałę zbudowaną z licznych pofałdowanych warstewek powstałą na dnie niezbyt głębokiego morza w dolnej części triasu środkowego. Często występują w niej ślady żerowania robaków mułożernych oraz inne struktury związane z działalnością organizmów.
Wapień falisty jest charakterystycznym osadem formacji zwanej wapieniem gogolińskim górnym, ciągnącej się w kierunku północno-wschodnim poza granice gminy Trzebinia. Osady te na całym obszarze śląsko-krakowskim, nawet w odległych odsłonięciach, występują zawsze w podobnym położeniu (wykształceniu stratygraficznym).
Rejon Bialnego Dołu jest niezwykle zasobny w wodę. Wypływa stąd kilka cieków, które łącząc się, tworzą początkowy odcinek Rudawy, zwanej tu Dulówką. Wyżłobiła ona wąskie V-kształtne doliny, wzdłuż których rozbudowały się miejscowości: Psary, Karniowice, Dulowa. Morfologię tego terenu obserwować można ze szczytu wzgórza; stąd też rozciąga się doskonały widok na południowe obramowanie doliny - wzniesienia Garbu Tenczyńskiego - oraz jej ujście, czyli Puszczę Dulowską. Pierwszy plan tworzą (od wschodu): Katarowa Góra, Kowalikowa Góra i Ostra Góra.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia