Kamieniołom wapieni i dolomitów w Bolęcinie Kamieniołom wapieni i dolomitów w Bolęcinie Kamieniołom wapieni i dolomitów w Bolęcinie Kamieniołom wapieni i dolomitów w Bolęcinie

BOLĘCIN

Nieczynny kamieniołom, którego ściany zbudowane są ze skał środkowego triasu reprezentujących dolne warstwy wapienia muszlowego. Dzięki dużym stromiznom i wietrzeniu nie uległy one sukcesji roślinnej, która postępuje na dnie wyrobiska i u podnóży ścian, głównie za sprawą brzozy.
Profil kamieniołomu został zbadany i opisany już ponad 50 lat temu przez Stanisława Siedleckiego, który wyróżnił tu 11 warstw skalnych. Dolne to warstwy gorażdżańskie, a dwie górne - terebratulowe. Warstwy gorażdżańskie reprezentowane są głównie przez żółte lub żółto-kremowe dolomity przedzielone wapieniem krystalicznym, a terebratulowe przez ławice silnie spękanych wapieni o barwie cielisto-szarej. Zawierają one nieliczne człony liliowców i (rzadko) ramienionogów Coenothyris vulgaris.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia