Kamieniołom wapieni i margli w Rzeżuśni Kamieniołom wapieni i margli w Rzeżuśni Kamieniołom wapieni i margli w Rzeżuśni Kamieniołom wapieni i margli w Rzeżuśni

RZEŻUŚNIA

Jeden z największych kamieniołomów Wyżyny Miechowskiej, w którym przedmiotem eksploatacji były wapienie oraz margle. Wykorzystywano je głównie do produkcji nawozów wapniowych, jednak ze względu na powszechne ich wystąpienia oraz uwarunkowania terenowe zaprzestano tutaj ich wydobycia.
Kamieniołom w Rzeżuśni odsłania 13m profil kampańskich opok z czertami. Ku górze przechodzą one w opoki margliste bez czertów, a powyżej 1/3 wysokości czerty nie występują. Pojawiają się tu natomiast przewarstwienia margliste o miąższościach do 10cm. Licznie występują skamieniałości; dominują gąbki, małże i amonity; rzadziej spotykane są ślimaki, jeżowce oraz ichnoskamieniałości. Stwierdzono także gąbki Lyssacinosida opisywane jako trawy morskie; wskazują one na głębokie środowisko o spokojnej sedymentacji.
Przeprowadzone w 2012r. badania skamieniałości z Rzeżuśni należących do kredowych szkarłupni pozwoliły ustalić, że już 80mln lat temu organizmy te dysponowały występującymi u owadów tzw. oczami złożonymi. Uformowane są one z serii mozaikowo rozmieszczonych mikrosoczewek zbudowanych z węglanu wapnia. Tego typu soczewki nie były dotąd znane u kopalnych szkarłupni.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2020 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite