Kamieniołom piaskowców istebniańskich w Czasławiu Kamieniołom piaskowców istebniańskich w Czasławiu Kamieniołom piaskowców istebniańskich w Czasławiu

CZASŁAW

Nieczynny kamieniołom, w którym eksploatowano piaskowce warstw istebniańskich. W rejonach swego występowania stanowią pospolicie stosowany materiał na kamień łamany i tłuczeń. Odmiany zwięzłe stosowane są jako ciosowy kamień budowlany, a także jako kamień na płyty okładzinowe, stopnie, nagrobki, cokoły itp. Największe znaczenie architektoniczne mają piaskowce z dolnej części tych warstw. Są one na ogół oligomiktyczne, arkozowe i szarogłazowe, źle wysortowane, gruboziarniste, czasami zlepieńcowate. Ich barwa jest zróżnicowana, na świeżo przeważnie popielata, zmieniająca się pod wpływem wietrzenia na brudnobiałą z rdzawymi plamkami, bladożółtą, rdzawo-kremową lub brunatną. Posiadają one skąpe spoiwo ilaste, lokalnie krzemionkowe, z tendencją do tworzenia konkrecji cementacyjnych. Występują w grubych ławicach, miąższości do 5m, a nawet więcej. Są na ogół silnie porowate, mało nasiąkliwe, o małej lub średniej wytrzymałości na ściskanie i bardzo dobrej mrozoodporności. Na ogół piaskowce te charakteryzują się dobrą blocznością. Użyto go do modernizacji systemu przeciwpowodziowego wzdłuż biegu Wisły i Rudawy oraz przy samym ujściu Wilgi w Krakowie.
Skała w wyrobisku jest bardzo grubo- i średniouławicona; w partiach spągowych wypełnień kanałów erozyjnych występują zlepieńce, gradacyjnie przechodzące ku górze w piaskowce. Profil bogaty w różnorodne struktury sedymentacyjne: pozytywy śladów na stropach ławic z przeważającymi strukturami o genezie mechanicznej (głównie efekty wleczenia klastów łupkowych oraz ślady organiczne mułożerców), kanały erozyjne, konwolucje, klasty mułowe, dajki klastyczne oraz struktury deformacji wewnątrzławicowej (skutki podmorskich ruchów grawitacyjnych).
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite