Diabla Skała Diabla Skała Diabla Skała Diabla Skała

DIABLA SKAŁA

Wychodnia skalna stanowiąca kulminacyjną część leśnego wzgórza położonego na północ od zabudowań Krzyworzeki. Przybiera formę skalnej grzędy o długości ok. 20m i wysokości do 4m. Zbudowana jest z piaskowca istebniańskiego; przeważa frakcja drobnoziarnista, choć występuje także średnio- i gruboziarnista (w szczególności u podstawy skały). W składzie mineralnym dominują kwarc i skalenie; okruchy nie są dobrze obtoczone. Barwa: od żółtej do szarej. Skała miejscami jest silnie zwietrzała i porośnięta mchem.
Na opadającym grzbiecie odsłania się dalsza część skałek. Ciągną się one na długości ponad 100m. Nie osiągają już takich rozmiarów - co najwyżej 2-3m przy niespełna metrowej wysokości z jednym wyjątkiem. W przeciwieństwie do głównej wychodni w ich strukturze dominuje dobrze wysortowany i obtoczony zlepieniec.
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia