Kamień Grzyb Kamień Grzyb Kamień Grzyb Kamień Grzyb

KAMIEŃ GRZYB

Ostaniec denudacyjny zbudowany z eoceńskiego piaskowca ciężkowickiego o kształcie grzyba powstałego w obrębie jednej ławicy piaskowcowej. Dominuje frakcja drobno- i śrendioziarnista, podrzędnie występuje także gruboziarnista. W szkielecie ziarnowym przeważa dobrze obtoczony szary kwarc, w nieco mniejszej ilości białe klasty zwietrzałego skalenia. Jego podstawa jest mocno zwężona, natomiast górna część szeroka, w zarysie owalna. Powierzchnia stropowa jest nieco wypłaszczona, o niewielkiej krzywiźnie. Na skałce widoczne są struktury depozycyjne w formie frakcjonalnego uziarnienia normalnego wielokrotnego oraz powierzchnie amalgamacji. Od 22 listopada 1963r. jest pomnikiem przyrody nieożywionej.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia