Kamieniołom łupków menilitowych w Kobielniku Kamieniołom łupków menilitowych w Kobielniku Kamieniołom łupków menilitowych w Kobielniku Kamieniołom łupków menilitowych w Kobielniku

KOBIELNIK

Duże odsłonięcie łupków menilitowych należących do jednostki śląskiej karpat fliszowych. Występują tu głównie pakiety łupków mułowcowych i iłowcowych oraz stosunkowo cienkie i wręcz rzadkie ławice piaskowcowe. W kilku miejscach znajdują się ławice zlepieńcowate z materiałem egzotycznym - ziarnami skał osadowych, metamorficznych i magmowych. Pakiety łupków lokalnie poprzecinane są, biegnącymi do nich prostopadle, dajkami piaskowcowymi (tzw. dajki klastyczne).
Hieroglify wleczeniowe w kobielnickim kamieniołomie występują na powierzchniach stropowych ławic, co świadczy że warstwy zalegają tu w położeniu odwróconym. Tektonika odsłonięcia jest więc bardzo skomplikowana.
Na powierzchniach spękań utworów piaskowcowych i łupkowych w Kobielniku występują nagromadzenia bituminów w postaci czarnej mazi. Łupki charakteryzują się lekkim, bitumicznym zapachem.
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia