Baszta Baszta Baszta Baszta

BASZTA

Duże odsłonięcie we wschodnim zboczu Baszty powstałe w wyniku erozji i prac górniczych. Występujące tu utwory należą do jednostki magurskiej, strefy krynickiej; powstały w brzeżnej części basenu magurskiego poprzez sedymentację osadów zawiesinowych w głębokim zbiorniku morskim.
W zboczach Baszty występuje kompleks gruboławicowych piaskowców przeławicanych łupkami oraz pakiety cienko- i średnioławicowego fliszu. Utwory te należą do formacji piaskowców magurskich, ogniwa piaskowców z Piwnicznej. Zaobserwować można tu również różnego rodzaju struktury sedymentacyjne, w tym osuwiska podmorskie, a także hieroglify mechaniczne i organiczne na spągowych powierzchniach ławic piaskowców.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia