Źródło Maria Źródła Stefan i Michalina Źródło Maria Źródła Stefan i Michalina

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Powstanie wód mineralnych w Krościenku i okolicach związane jest z mioceńskimi intruzjami andezytowymi, ciągnącymi się od przełęczy Snozka do Wąwozu Homole. Wody te powstały w procesach powulkanicznych - mofetach. Dwutlenek węgla przemieszczając się szczelinami ku powierzchni, natrafia na wody infiltracyjne, w których się rozpuszcza, tworząc jon wodorowęglanowy (HCO3-) i występuje jako wolny gaz. Woda w obecności dwutlenku węgla rozpuszcza wiele minerałów jak kalcyt, plagioklazy, amfibole, jednocześnie wzbogacając się w kationy: wapniowy (Ca++), magnezowy (Mg++), potasowy (K+), sodowy (Na+), żelazawy (Fe++) oraz w kwas metakrzemowy. W wodach tych występują ponadto jony: chlorkowy (Cl-), bromkowy (Br-), strontowy (Sr-), barowy (Ba++), litowy (Li+), pochodzące najprawdopodobniej z mieszania się wód infiltracyjnych z reliktowymi i juwenilnymi.
Źródło Maria zawiera [mg/l]: kationy: Na+ 425; Ca++ 356,8; Mg++ 62,9; K+ 13,3; aniony: HCO3- 1984,1; Cl- 363,4; SO4-- 2,2; Br- 1,7; kwas metakrzemowy: 48,1; kwas ortoborowy: 57,8; wolny CO2: 1865; mineralizacja ogólna: 3300.
Źródło Michalina wykorzystywane do leczenia przewodu pokarmowego. Zawartość składników w mg/l: kationy: Na+ 1226; Ca++ 234,5; Mg++ 58,4; K+ 27,5; Li+ 1; aniony: HCO3- 2837; Cl- 851; SO4-- 21,8; Br- 3,3; I- 0,6; kwas metakrzemowy: 27,6; kwas ortoborowy: 157,9; wolny CO2: 1705; mineralizacja ogólna: 5400.
Źródło Stefan wykorzystywane do leczenia dróg oddechowych. Zawartość składników w mg/l: kationy: Na+ 2207; Ca++ 29,6; Mg++ 75,4; K+ 45,5; Li+ 1,9; aniony: HCO3- 4485; Cl- 1524,8; SO4-- 13,6; Br- 5,3; I- 1,5; kwas metakrzemowy: 57,2; kwas ortoborowy: 263,8; wolny CO2: 2136; mineralizacja ogólna: 8900.
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia