Obłazowa Kramnica Przełom Białki Przełom Białki

PRZEŁOM BIAŁKI

Przełom rzeczny utworzony w masywie zbudowanym z białych wapieni krynoidowych serii czorsztyńskiej powstałych w środkowej i górnej jurze. Masyw ten został rozcięty przez rzekę Białkę, tworząc oddalone od siebie o ok. 100m skały - Obłazową na zachodzie i Kramnicę na wschodzie. Dość licznie występują w nich skamieniałości amonitów jurajskich, a w korycie rzeki - otoczaki granitowe przywleczone z Tatr.
Badania archeologiczne przeprowadzone w Przełomie Białki ujawniły obecność paleolitycznego obozowiska łowców sprzed 12000 lat. Odkryto relikty szałasu, ślady ognisk i niewielkiej pracowni, w której wyrabiano narzędzia z radiolarytu. Na uwagę zasługują specyficzne ostrza tzw. tylczaki łukowe służące jako groty strzał i zadziory drewnianych harpunów. Mieszkańcy tegoż obozowiska zajmowali się polowaniami na renifery i ptactwo, a Przełom Białki wykorzystywali do połowów ryb łososiowatych. Zachowany pyłek roślin umożliwił rekonstrukcję szaty roślinnej najbliższego otoczenia obozowiska. Stanowiło ją zbiorowisko leśne złożone z iglastych lasów, dolinnych łąk i torfowisk. Klimat zaś był chłodny ze średnią temperaturą lipca 14°C.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia