Przymiarki Przymiarki Przymiarki Przymiarki

PRZYMIARKI

Jedno z najlepiej zachowanych torfowisk wysokich Kotliny Orawsko-Nowotarskiej znane również jako Torfowisko Ludźmierskie, Puścizna Rękowiańska, Młaka Brzeżek. Powstało na rozległym, wachlarzowatym stożku napływowym formowanym przez wody roztopowe w czasie, gdy na obszarze Tatr występowały lodowce. Stożek ten rozciąga się od Chochołowa po Ludźmierz; budują go dobrze obtoczone żwiry ze skał granitowo-gnejsowych pochodzących z Tatr. Miejscami są one przykryte osadami ilastymi o miąższości dochodzącej do 1m, stanowiąc trudno przepuszczalne utwory podłoża torfowiska.
Torfowisko Przymiarki zaczęło powstawać kilkanaście tysięcy lat temu. Obecnie jest ono rozwinięte w postaci kopuły o wysokości 4-9m wznoszącej się ponad powierzchnię stożka. W skarpach na kopule torfowiska występują torfy o różnych odcieniach barwy brunatnej i zmiennych strukturach (włókniste, gąbczaste), czasem z pniami drzew w pozycji wzrostu. Większe ilości pni pojawiają się w wyższych odcinkach profilu. Jednocześnie ku górze maleje stopień rozkładu torfu. Tworzą go przede wszystkim różnorodne mszary typowe zwłaszcza dla zespołów kępkowych (Sphagnum fuscum, Sphagnum magellanicum). W coraz młodszych warstwach torfu wzrasta udział pyłków roślin pól uprawnych. Na powierzchniach kopuł występują rzadkie i chronione rośliny - rosiczka okrągłolistna, modrzewica północna, przygiełka biała, turzyca skąpokwiatowa, żurawina błotna, bagno zwyczajne. Od brzeżnych partii pojawiają się zarośla drzewiaste i krzewy z brzozą oraz kosodrzewiną.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia