Trzy Korony Trzy Korony Trzy Korony

TRZY KORONY

Najwyższy szczyt Pienin Środkowych. Wierzchołkową partię stanowi pięć turni; od zachodu są to: Nad Ogródki, Okrąglica (po jej południowej stronie - Niżna Okrąglica zwana również Gankiem lub Siodłem), Płaska (Plaska) Skała, Pańska Skała (Bryłowa). Ze szczytu najwyższej z nich - Okrąglicy, wznoszącej się na wysokość 982m n.p.m., roztacza się szeroka panorama na m.in.: flisz podhalański i Tatry (na południowym-zachodzie), szczyty serii pienińskiej i czertezickiej (na zachodzie), Dolinę Krośnicy wyżłobioną we fliszu magurskim oraz Górę Wżar (na północnym-zachodzie), a także Przełom Dunajca przez flisz magurski (na północy).
Podobnie jak Sokolicę, tak i Trzy Korony budują utwory płaszczowiny pienińskiej - wapienie rogowcowe przełomu jury i kredy. W najbliższej okolicy występują również skały, należące do płaszczowiny czertezickiej. Budują one pobliski Czertezik oraz niższe szczyty. Zaobserwować tu można również zjawisko inwersji terenu - strefy synklinalne obecnie wykształcone są jako szczyty; antyklinalne - jako doliny.
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia