Wodospad pod Mynaszką Wodospad pod Mynaszką Wodospad pod Mynaszką Wodospad pod Mynaszką

WODOSPAD POD MYNASZKĄ

Znany również jako Wodospad w Kacwińskim Potoku, Młynarska Bania, Mynarzko Bania pomnik przyrody nieożywionej utworzony 22 marca 1982r. Jego wysokość wynosi 7m, co czyni z niego największy wodospad na Podhalu. Powstał wskutek nierównomiernej erozji rzecznej skał różniących się odpornością na niszczenie. Utwory te należą do górnego ogniwa łupkowo-piaskowcowego wieku oligoceńskiego warstw zakopiańskich formacji fliszu podhalańskiego.
Próg Wodospadu pod Mynaszką szeroki jest na ok. 15m, aczkolwiek taka szerokość strugi wody występuje jedynie podczas stanów wezbraniowych; zazwyczaj nie przekracza ona 10m. Górną część progu buduje ok. 50cm miąższości ławica wapnistego piaskowca z widocznymi żyłami kalcytu. Poniżej zalegają ciemne, prawie czarne łupki gdzieniegdzie przedzielone warstwami jaśniejszych piaskowców o grubości ok. 20cm. Ze względu na niemal poziome ułożenie warstw, próg utrzymuje swoją wysokość. Pomiędzy nim a strugą wody istnieje niewielka wolna przestrzeń powstała wskutek niszczenia ściany przez bombardowanie wodą i transportowanym w niej materiałem. U podnóża progu w dnie potoku, na skutek drążenia podłoża przez wody unoszące materiał skalny, utworzył się kocioł eworsyjny. Woda przybiera w nim ruch turbulentny i wraz z szorującym materiałem stopniowo poszerza i pogłębia kocioł. Jest to główny czynnik erozji wstecznej, którą obrazują wysokie i strome brzegi pokryte roślinnością wilgociolubną.
Poniżej Wodospadu pod Mynaszką, na prawym zboczu potoku, znajduje się popadający w ruinę młyn-tartak wodny z początków XIX wieku. Napędzany był on kołem wodnym i prężnie działał jeszcze w latach 70-tych XX wieku. W roku 1997 został on jednak uszkodzony przez wezbrane wody potoku.
Obecnie, przy wysokich stanach przepływu, Wodospad pod Mynaszką umożliwia uprawianie turystyki kajakowej. W skali trudności White Water odcinek ten określany jest jako wyjątkowo trudny.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia