Źródło Jacek Źródło Jacek Źródło Jacek Źródło Jacek

ŹRÓDŁO JACEK

Szczelinowe źródło o nieforemnej misie usytuowane w strefie uskoku Ryzowana-Lipnica na wychodni gruboławicowego piaskowca. Wypływa ono z utworów określanych jako warstwy z Turbacza zaliczanych powszechnie do warstw magurskich. Są one tutaj dobrze wyeksponowane dzięki erozji bocznej Lipniczanki; jest to kompleks naprzemianległych, silnie spękanych gruboławicowych piaskowców i zlepieńców z wapnistymi, szarozielonymi łupkami i wkładkami łupków pstrych wieku paleocen - dolny eocen.
Woda wypływająca ze źródła o wydajności 0,3l/s jest typu wodorowęglanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowa, siarkowodorowa. Jej mineralizacja wynosi 600mg/l; pH - 7,4; temperatura - 7,8°C; zawiera 12,2mg/l siarkowodoru. Spływa od podstawy prawego brzegu Lipniczanki po stożku napływowym, łącząc się z jej wodami. Od źródła do ujścia widoczne są naskorupienia i frędzle białych kolonii bakterii siarkowych. Dnia 28 sierpnia 1997r. zostało uznane za pomnik przyrody nieożywionej.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia