Źródło Wawrzyniec Źródło Wawrzyniec Źródło Wawrzyniec Źródło Wawrzyniec

ŹRÓDŁO WAWRZYNIEC

Źródło ulokowane na zboczu pokrytym rumoszem skalnym. Znajduje się ono w pobliżu uskoku Jaworzyny na granicy wychodni paleoceńsko-eoceńskich pstrych łupków i nadległych warstw hieroglifowych wieku eoceńskiego. Łupki zbudowane są z naprzemianległych czerwonych i zielonych łupków ilastych z przeławiceniami cienkoławicowych, glaukonitowych piaskowców oraz wtrąceniami twardych, białych margli. Warstwy hieroglifowe zaś stanowią kompleks cienkoławicowych, wapnisto-krzemionkowych piaskowców i szaro-zielonych łupków ilastych występujących w podobnych proporcjach ilościowych.
Źródło Wawrzyniec od 28 sierpnia 1997r. chronione jest jako pomnik przyrody nieożywionej. Ujęto je w kamienną cembrowinę o głębokości 1,5m i obudowano drewnem w formie domku. Na dnie i ściankach studni oraz na drodze odpływu widoczny jest biały nalot bakterii siarkowych w postaci frędzli i naskorupień. Ze źródła co kilka sekund wydobywają się bańki metanu. Daje ono początek niewielkiemu ciekowi powierzchniowemu. Wypływająca woda jest typu wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowego; charakteryzuje się wydajnością 9l/min; mineralizacją - 400mg/l; odczynem pH - 7,6; temperaturą - 8,1°C i obecnością siarkowodoru w ilości 8,3mg/l.
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia