Jaskinia Jasna w Strzegowej Jaskinia Jasna w Strzegowej Jaskinia Jasna w Strzegowej Jaskinia Jasna w Strzegowej

JASKINIA JASNA W STRZEGOWEJ

Mocno zniszczona jaskinia o długości 81m utworzona w górnojurajskich wapieniach skalistych. Składa się z dwóch jam rozdzielonych skalnym wąwozem. Jej główny otwór (wschodni) wprowadza do obszernej wysokiej na 9m komory z niemal 2,5m kominem. Stąd szeroki korytarzyk doprowadza do znacznie mniejszej salki o podobnej wysokości, lecz tylko częściowo osłoniętej okapem skalnym, skąd z niewielkiego komina krasowego rozchodzą się dwa korytarzyki. Pierwszy po 4m progu przechodzi w ciasną szczelinę tektoniczną w dalszej części niedostępną; drugi - za nieco niższym (ok. 2m) skalnym progiem doprowadza do niewielkiej salki oraz do przesmyków łączących główną część jaskini z jej północnym otworem oraz zachodnimi partiami zwanymi Lisie Jamy. Składają się na nie dwa otwory południowe, jeden zachodni, 13m korytarz uformowany w szczelinie tektonicznej, niska salka oraz system ciasnych ciągów.
Szata naciekowa Jaskini Jasnej w Strzegowej została niemal w całości zniszczona. Jedynie w bocznych korytarzykach zachowały się resztki polewy mleka wapiennego, niewielkie żebra, nacieki grzybkowe i fragment polewy z krystalicznego kalcytu w Lisich Jamach. Oprócz bocznych ich partii, jaskinia nie posiada własnego mikroklimatu; utrzymuje się w nich stała temperatura, duża wilgotność, lekki ruch powietrza i ciągły mrok. Pozostała jej część zaś jest widna.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia