Wąwóz Ostryszni Wąwóz Ostryszni Wąwóz Ostryszni Wąwóz Ostryszni

WĄWÓZ OSTRYSZNI

Boczne odgałęzienie Doliny Dłubni wycięte w wapieniach skalistych górnej jury. Krótki początkowy fragment charakteryzuje się rolniczym krajobrazem oraz łagodnymi stokami. Nabierają one jednak znacznej stromizny w porośniętej lasem części środkowej. Zakończenie wąwozu zaś przypomina jego początek z polami oraz łąkami.
Dnem Wąwozu Ostryszni na niemal całym 3km odcinku płynie rzeczka stanowiąca lewostronne zasilenie Dłubni. Najciekawszym jego odcinkiem jest zalesiona część, w której silnie zaznacza się asymetryczność. Prawe zbocze charakteryzuje się stosunkowo łagodnym nachyleniem stoku; lewe zaś - znacznym; dodatkowo odsłania się w nim 6 grup skalnych o wysokościach dochodzących do 18m. Przybierają one formę kilkunastometrowych baszt oraz murów. Większość ze skał otrzymało nazwę; są to, licząc w dół: Nowy Dom Poziomek, Organy, Cieplarnia, Szkatułka, Kowadło, Fortepian, Wielka Ostryszniańska, Murek z Wampirami, Pociski, Sanatorium, Termy. Zaznaczają się na nich procesy wietrzeniowe i krasowe, aczkolwiek zostały one przystosowane dla miłośników wspinaczki.
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia