Źródło Aleksandry Źródło Aleksandry Źródło Aleksandry Źródło Aleksandry

ŹRÓDŁO ALEKSANDRY

Źródło o dużych walorach przyrodniczych chronione od 31 stycznia 2002r. pod postacią pomnika przyrody nieożywionej. Ulokowane jest w dnie wąskiej doliny i ma charakter naturalnego wypływu. Woda wypływa wyraźnym strumieniem ze szczeliny na odcinku ok. 15m i po kilkudziesięciu metrach wpada do Dłubni. Warstwę wodonośną stanowią górnojurajskie wapienie skaliste; w kierunku wschodnim przebiega uskok tektoniczny.
Otoczenie Źródła Aleksandry jest naturalne. Nie było ono użytkowane przez mieszkańców, a jedynie sporadycznie przez turystów. Ma ono charakter podzboczowy, spływowy, szczelinowy, krasowy. Jego wydajność wynosi 4,5l/s; temperatura - 8,9°C; pH - 7,29; mineralizacja - 403,9g/l. Główne składniki w niej zawarte to [mg/l]: Ca++ 94,18; Mg++ 2,07; Na+ 2,99; K+ 1,17; HCO3- 264,81; SO4-- 15,37; Cl- 8,51; NO3- 14,26; jest zatem wodą typu wodorowęglanowo-wapniowego.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia