Źródło Anny Źródło Anny Źródło Anny Źródło Anny

ŹRÓDŁO ANNY

Jeden z najlepiej zachowanych naturalnych wypływów wód podziemnych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zlokalizowane w Czarnym Lesie, stąd też bywa nazywane Źródłem Przy Czarnym Lesie, Wiecznym Źródłem lub Dzenica od nazwy potoku, któremu daje początek znanemu też z kolei jako Tarnówka, Sączenica lub Dzdzenica. Od 31 stycznia 2002r. chronione pod postacią pomnika przyrody nieożywionej.
Warstwą wodonośną Źródła Anny są górnojurajskie wapienie skaliste. Wypływ następuje w kilku miejscach poniżej drogi gruntowej. Zostały w nim zinwentaryzowane rzadkie gatunki okrzemek z Czerwonej Listy Glonów Polskich jak Caloneis lancetulla i Cymbella aspera, a także kiełże, wypławki, chruściki. Przetrwał tu także relikt epoki lodowcowej - wypławek alpejski (Crenobia alpina), który masowo występował w Europie podczas zlodowaceń.
Wydajność podzboczowego, przykorytowego, spływowo-podpływowego, krasowego Źródła Anny wynosi 16,1l/s; temperatura - 8,9°C; pH - 7,30; mineralizacja - 417,4mg/l. Zawiera [mg/l]: Ca++ 5,37; Mg++ 0,06; Na+ 0,09; K+ 0,01; HCO3- 4,08; SO4-- 0,67; NO3- 0,26; Cl- 0,25. Jest to więc woda wodorowęglanowo-wapniowa.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia