Źródło Hydrografów Źródło Hydrografów Źródło Hydrografów Źródło Hydrografów

ŹRÓDŁO HYDROGRAFÓW

Jeden z piękniejszych i cenniejszych przyrodniczo wypływów znajdujących się na obszarze jurajskich parków krajobrazowych. Zlokalizowany jest w strefie uskokowej. Woda wypływa spod zbocza, a także spod dna misy źródliskowej, ulegając intensywnemu zjawisku pulsowania. W niszy źródliskowej stwierdzono obecność wielu ciekawych gatunków flory i fauny - kiełżów, wypławków, chruścików oraz rzadkich gatunków okrzemek znajdujących się na Czerwonej Liście Glonów Polski - Fallacia subhamulata oraz Navicula striolata. Ze względu na swoje niepowtarzalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i poznawcze, od 31 stycznia 2002r. chronione jest pod postacią pomnika przyrody nieożywionej.
Źródło Hydrografów jest podzboczowe, spływowo-podpływowe, pulsujące; jego warstwę wodonośną stanowią górnokredowe margle, opoki i wapienie na kontakcie z marglami glaukonitowymi kredy. Temperatura wody wynosi 9,9°C; odczyn pH - 7,34; typ - wodorowęglanowo-wapniowy. Ogólna jej mineralizacja to 390,7mg/l, a głównymi składnikami w niej rozpuszczonymi są [mg/l]: Ca++ 90,38; Mg++ 4,37; Na+ 1,84; K+ 0,78; HCO3- 255,66; SO4-- 13,93; Cl- 7,8; NO3- 16,12. Dzięki dużej wydajności wahającej się w granicach od ok. 50l/s do ponad 130l/s, co czyni z niego jedno z najwydajniejszych źródeł Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w przeszłości napędzało nieczynny obecnie młyn wybudowany obok, sztucznie podpiętrzonego dziś, wypływu.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia