Źródło Jordanek Źródło Jordan Źródło Jordan Źródło Jordan

ŹRÓDŁO JORDAN

Jedno z najpiękniejszych źródeł Wyżyny Miechowskiej. Wypływa w strefie uskoku, a jego warstwę wodonośną stanowią margle, opoki i wapienie górnej kredy. Charakteryzuje się błękitno-turkusowym kolorem wody oraz zmienną wydajnością przekraczającą nawet 100l/s w okresach deszczowych. W październiku 1974r. wynosiła ona 19l/s, a w maju 1999r. - 106l/s; obecnie - 58,7l/s. Jest bardzo głębokie; według lokalnych przekazów utonęła w nim karoca wraz z koniem. Ze względu na swoje walory przyrodnicze, poznawcze i krajobrazowe od 15 maja 1972r. otoczono je ochroną pod postacią pomnika przyrody nieożywionej. Kilkanaście metrów na zachód znajduje się mniejszy wypływ - Źródło Jordanek.
Źródło Jordan znajduje się w obrębie terasy Dłubni. Jest źródłem ascensyjnym. Woda wypływa pod ciśnieniem ze szczelin przykrytych warstwą aluwiów wprost do misy, ulegając zjawisku pulsowania i tworząc rozlewisko o powierzchni ok. 30m2. Wykracza ono poza podwodne drewniane ocembrowanie, które niegdyś służyło do przechowywania produktów spożywczych. Sprzyjała temu niska temperatura wynosząca 10°C. W przeszłości źródło dość intensywnie użytkowali okoliczni mieszkańcy, a przed wojną - również miejscowy dwór. Dlatego też nie ma ono już charakteru naturalnego wypływu. Zostało sztucznie pogłębione i zabezpieczone drewnianym ogrodzeniem. W latach 80-tych XX wieku w źródle oraz w jego odpływie żyły także larwy chruścika Hydroptila martini; jest to jedyne tego typu miejsce w Polsce.
Woda wypływająca ze Źródła Jordan jest typu wodorowęglanowo-wapniowego; jej odczyn pH wynosi 7,33 i zawiera ona w sobie 390,1mg/l rozpuszczonych składników mineralnych. Należą do nich [mg/l]: Ca++ 82,96; Mg++ 8,51; Na+ 1,61; K+ 0,78; HCO3- 273,36; SO4-- 12,01; NO3- 6,82; Cl- 4,61.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia