Źródło Strusi Źródło Strusi Źródło Strusi Źródło Strusi

ŹRÓDŁO STRUSI

Mocno przekształcony antropogenicznie wypływ tworzący linię źródeł w strefie uskoku. Podpiętrzona woda wypływa spod łagodnego zbocza na odcinku ok. 60m. Warstwę wodonośną stanowią margle twarde, opoki i wapienie kredy na kontakcie z marglami glaukonitowymi kredy. Ze względu na interesujący przykład linii źródła podzboczowego, a także na znaczne zagrożenia antropogeniczne stworzone przez sąsiedztwo gospodarstwa rolnego i hodowlanego, 31 stycznia 2002r. objęto je ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.
Jeszcze w latach 70-tych XX wieku Źródło Strusi nie było użytkowane, a jego otoczenie stanowiły łąki i nieużytki. Na przełomie wieków stwierdzono jednak przekształcenie misy wypływu wody. Funkcjonowała tu wówczas farma strusi, od której źródło wzięło swoją nazwę. Gospodarstwo stanowiło zagrożenie dla czystości wód, a w konsekwencji mogło doprowadzić do degradacji źródła. Obecnie jednak nie prowadzi już ono hodowli, a przy źródle pojawiły się elementy zagospodarowania turystycznego - altana i grill.
Źródło Strusi jest podzboczowe, spływowo-podpływowe, a wypływająca woda - wodorowęglanowo-wapniowa. Charakteryzuje się ona wydajnością 36,3l/s; temperaturą - 9,8°C; pH - 7,35 i zawiera w swoim składzie 372,8mg/l rozpuszczonych składników, do których należą [mg/l]: Ca++ 88,97; Mg++ 1,09; Na+ 2,30; K+ 1,56; HCO3- 244,68; SO4-- 9,61; Cl- 7,09; NO3- 17,36.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia