Kamieniołom wapieni i margli na Bielanach Kamieniołom wapieni i margli na Bielanach Kamieniołom wapieni i margli na Bielanach Kamieniołom wapieni i margli na Bielanach

BIELANY

Nieczynny kamieniołom jurajskich wapieni i kredowych margli z kieszenią krasową w zachodniej części wypełnioną szaro-zielonymi glaukonitowymi marglami ilastymi z kolcami jeżowców, igłami gąbek, kalcytowymi włóknami inoceramów i górnokredowymi otwornicami. Obecnie niedostępny ze względu na ochronę pośrednią ujęcia wody powierzchniowej ustanowioną w celu ochrony jakości wód ujmowanych.
Utwory jurajskie odsłaniające się w ścianie reprezentuje wapień uławicony zawierający sporą ilość brunatnych buł krzemiennych. Równolegle do tej ściany przebiega uskok zrzucający północną część o 2m wypełniony brekcją tektoniczną zbudowaną z wapieni, krzemieni jurajskich oraz margli kredowych. Na wapieniach zalegają osady senonu - zlepieniec spojony wapieniem składający się z otoczaków oraz fragmentów wapieni i jurajskich krzemieni o rozmiarach 2-10cm. Na nim zaś zalega warstwa mało zwięzłych glaukonitowych margli ilastych należących również do senonu. Obecne są w nich ułamki grubych skorupek inoceramów i liczne otwornice; stopniowo przechodzą one w dość zwięzłe szare margle łupkowe z ubogą fauną jeżowców, gąbek, belemnitów i otwornic. Jeszcze wyżej występują bardziej zwięzłe białe margle z wkładkami czertów krzemionkowych, które cechuje płytkowa i kostkowa oddzielność; faunę reprezentują otwornice i belemnity. Nad nimi zaś zalegają mioceńskie margle słodkowodne.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia