Jaskinia Pychowicka Jaskinia Pychowicka Jaskinia Pychowicka Jaskinia Pychowicka

JASKINIA PYCHOWICKA

Nazywana także Jaskinią Wiślaną, 122m długości i 8m deniwelacji jama zlokalizowana we wschodnim zboczu kamieniołomu Księża Góra. Odkryta stosunkowo niedawno - pod koniec XX wieku. Na początku 1999r. jej otwór wejściowy zabezpieczono metalową bramą.
Jaskinia wypreparowana została w górnojurajskich wapieniach i dolomitach organodetrytycznych. Korytarz główny w końcowej części ma charakter syfonalny. Miejscami wypełniony jest osadami piaszczystymi; w nieco mniejszej ilości znajdują się one także w piętrze górnym. Tam też występowała oryginalna szata naciekowa w postaci białych nacieków grzybkowych i cienkich skorupowatych polew na powierzchni piaszczysto-gliniastego namuliska, z którego wydobyto drobne fragmenty fauny. Podobne okazy obecne były w ścianach jaskini; pozostały po nich wypreparowane fragmenty skorup małżów, ramienionogów, kolców jeżowców i fragmentów gąbek.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia