Kamieniołom wapieni w Mydlnikach Kamieniołom wapieni w Mydlnikach Kamieniołom wapieni w Mydlnikach Kamieniołom wapieni w Mydlnikach

MYDLNIKI

Nieczynny kamieniołom stokowo-wgłębny o powierzchni ponad 6ha zlokalizowany na terenie krakowskiej dzielnicy Bronowice. Założony został przy południowej granicy zrębu Pasternik w górnojurajskich uławiconych wapieniach należących do oksfordu.
W południowo-wschodniej części wyrobiska odsłaniają się utwory kredowe. Zalegają one na kredowej platformie abrazyjnej, a reprezentowane są przez zlepieńce i wapienie z fauną niższej części dolnego turonu oraz przez osady najwyższego cenomanu o miąższości nieprzekraczającej 2m. Wśród nich występują wtrącenia glaukonitowe oraz cienkie, dochodzące do kilkucentymetrowej miąższości, warstewki stromatolitowe. Cały kompleks zaś w stropie ścina powierzchnia abrazyjna kolejnej kredowej transgresji.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia