Dolina Naramki Dolina Naramki Dolina Naramki Dolina Naramki

DOLINA NARAMKI

Długa na 9km; zwana także Doliną Garliczki lub Owczarską. W części początkowej jest zalesiona; w dalszej pojawia się nieliczna wiejska zabudowa, która wzrasta ku południowi, gdzie została już znacznie przekształcona antropogenicznie. Asymetryczna; jej wschodnie zbocze miejscami jest bardzo strome; charakteryzuje się większym nachyleniem niż zachodnie. Różnica ta zanika jednak wraz ze wzrostem gęstości zabudowań i jej końcowy odcinek traci tę cechę.
Wypreparowana głównie w utworach kredowych, które odsłaniają się przede wszystkim we wschodnim zboczu pod postacią osypujących się margli barwy białej. Były one przedmiotem eksploatacji na niewielką skalę, o czym świadczą nieczynne wyrobiska. Występują tu także skałki jurajskie; są one jednak nieliczne i możliwe do obserwacji jedynie w dolnym fragmencie doliny.
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite