Przełom Rudawy Przełom Rudawy Przełom Rudawy

PRZEŁOM RUDAWY

Rozcina wschodnią część Garbu Tenczyńskiego - największego wzniesienia zrębowego będącego częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jego powstanie wiąże się z erozyjną działalnością pra-Kluczwody spływającej od północy z obszaru Wyżyny Olkuskiej. Od końca trzeciorzędu potok ten żłobił swoje koryto początkowo w miękkich utworach miocenu, później zaś - w twardych wapieniach. Z upływem czasu doszło do kaptażu wód innych cieków przepływających przez zachodnią część Rowu Krzeszowickiego, który oddziela Garb Tenczyński od Wyżyny Olkuskiej. Doprowadziło to do powstania dzisiejszej Rudawy, a dalsza erozja w wapiennym podłożu wykształciła przełomowy fragment doliny.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite