Skałka pod Sosną Skałka pod Sosną Skałka pod Sosną Skałka pod Sosną

SKAŁKA POD SOSNĄ

Ok. 4,5m wysokości skałka zlepieńcowa zbudowana z okruchów kwarcu, skaleni oraz mik. Uznawana od 14 kwietnia 1970r. za pomnik przyrody nieożywionej. Jest także jednym z obiektów znajdującym się na Szlaku Dawnego Górnictwa.
Poprawna nazwa skałki to "polimiktyczny zlepieniec krzemionkowy z Tenczynka". Jest ona silnie zwietrzała; ma barwę żółtawo-brunatną, na powierzchni zwietrzałej - szarą. Jej ławice są skośnie (przekątnie) warstwowane, ogólnie nachylone ku południowi (tektonika: 154/22). Znaleziono w niej niewielkie ilości szczątków konodontów i radiolarii; na tej podstawie stwierdzono, że powstała ona w środowisku rzecznym karbonu górnego. W bezpośrednim podłożu występują pokłady węgla kamiennego.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia