Kamieniołom wapieni na Sowiarce Kamieniołom wapieni na Sowiarce Kamieniołom wapieni na Sowiarce Kamieniołom wapieni na Sowiarce

SOWIARKA

Nieczynny kamieniołom należący do Skałek Piekarskich. Zlokalizowany jest w południowym stoku zrębowego wzgórza Sowiarka. Występujący tu wapień skalisty jest nieuławicony, bądź uławicony bardzo niewyraźnie; nie zawiera on konkrecji krzemionkowych. Reprezentuje skalistą fację górnej jury. Zarówno na świeżych przełamach, jak i na zwietrzałych powierzchniach wapieni można obserwować liczne skamieniałości: ramienionogi, gąbki, małże, kolce jeżowców.
Ściana kamieniołomu osiąga wysokość 30m. W jej górnej części występują rozszerzone szczeliny, z których część jest wypełniona materiałem ilastym i ilasto-piaszczystym z drobnymi fragmentami wapieni. Są to trzeciorzędowe osady lądowe. Ponad ścianą kamieniołomu, na wapieniach jurajskich, leżą osady górnej kredy - żółtawo-szare wapienie piaszczyste, zawierające małe otoczaki kwarcu, kwarcytów i innych skał krzemionkowych. Występują wśród nich nieliczne szczątki fauny - ramienionogów, jeżowców, otwornic, skorupek małżów oraz zęby ryb.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia