Wąwóz Podskalański Wąwóz Podskalański Wąwóz Podskalański Wąwóz Podskalański

WĄWÓZ PODSKALAŃSKI

Niespełna kilometrowej długości zalesiona dolinka zwana Doliną Wedonki powstała w stromym progu oddzielającym Płaskowyż Ojcowski od Rowu Krzeszowickiego. Wycięta w utworach wapiennych, które odsłaniają się w dolnej części pod postacią niemal 15m wysokości Borsuczej Skały wykorzystywanej do wspinaczki. Na skale widoczne są m.in. zjawiska krasu powierzchniowego, u jej podnóża zaś - fragmenty bloków oderwanych z wyższych partii przemieszczonych w dół dzięki grawitacji. Powyżej skałki wąwóz nabiera łagodniejszego charakteru - zbocza wznoszą się ok. 5m ponad dno, którym przepływa potok Wedonka będący jednym z lewobrzeżnych dopływów Rudawy. U wylotu dolinki w lewym zboczu kolejny przykład działalności procesów krasowych - Jaskinia Borsucza.
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia