Źródło Elżbiety Źródło Elżbiety Źródło Elżbiety Źródło Elżbiety

ŹRÓDŁO ELŻBIETY

Ascensyjne źródło o charakterze wypływu linijnego ulokowane na terasie zalewowej Minóżki (prawego dopływu Dłubni), do której wpływa wąską strużką po ok. 30m. Znajduje się ono w strefie uskoku, a warstwę wodonośną stanowią margle, opoki i wapienie kredy przykryte aluwiami. Wytworzyły się w nim misy o nieregularnych kształtach, w dnie których widoczne jest wyraźne pulsowanie, co doprowadziło do powstania mikroform. Wydajność źródła wynosi 0,1-0,5l/s; temperatura - 9,7°C ogólna mineralizacja - 551,9mg/l; odczyn pH - 7,11.
Woda ze Źródła Elżbiety jest typu wodorowęglanowo-wapniowego. W swoim składzie zawiera [mg/l]: HCO- 368,54; SO4-- 26,42; NO3- 12,4; Cl- 10,64; Ca++ 120,84; Mg++ 7,53; Na+ 3,91; K+ 1,56. Dawniej wykorzystywano ją do celów gospodarczych; podejmowano także próby melioracji okolicznych podmokłych łąk i pól, jednak wypływ zachował postać obszernego rozlewiska. Źródło wykazuje duże walory poznawcze i krajobrazowe, jednak zagrożenie dla niego stanowi intensywne zarastanie roślinnością trawiastą oraz sukcesja drzew i krzewów. Od 31 stycznia 2002r. chronione jest jako pomnik przyrody nieożywionej.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia