Źródło Jerzy Źródło Jerzy Źródło Jerzy Źródło Jerzy

ŹRÓDŁO JERZY

Podzboczowe, szczelinowo-krasowe źródło stanowiące jedno z dwóch początkowych wypływów Brzoskwinki - lewobrzeżnego dopływu Sanki. Woda wypływa z sieci szczelin rozwiniętych w skałce zbudowanej z górnojurajskiego wapienia skalistego. Charakteryzuje się zmienną wydajnością; w 1973r. wynosiła ona 3,5l/s, w 1999r. - 2,9l/s, a 15 lat później kształtowała się na poziomie 1l/s. Co ciekawe, w roku 2011 woda w ogóle nie wypływała ze źródła. Od dnia 31 stycznia 2002r. objęto je ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.
Źródło częściowo zostało obudowane betonowym murkiem. Stwierdzono w nim obecność gatunku okrzemek znajdujących się na czerwonej liście glonów polski - Caloneis lancettula. Jego temperatura wynosi 9,2°C; pH - 7,2; mineralizacja - 455,9mg/l. Zawiera w swoim składzie [mg/l]: Ca++ 107,41; Mg++ 3,52; Na+ 9,66; K+ 2,35; HCO3- 229,42; SO4-- 52,35; NO3- 32,24; Cl- 19,14. Czyni to z niej zatem wodę wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniową.
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia