Źródło Maryli Źródło Maryli Źródło Maryli

ŹRÓDŁO MARYLI

Źródło krasowe od 13 kwietnia 2004r. objęte ochroną pod postacią pomnika przyrody nieożywionej. Woda wypływa ze szczeliny spod niewielkiej skały zbudowanej z górnojurajskiego wapienia skalistego, stanowiąc jedno z zasileń silnie meandrującej na tym odcinku Sanki. Jego wydajność wynosi ok. 5l/s; temperatura - 9°C; pH - 7,46; mineralizacja - 302mg/l. Zawiera [mg/l]: Ca++ 72,94; Mg++ 3,52; Na+ 7,59; K+ 1,95; HCO3- 148,88; SO4-- 39,87; NO3- 4,34; Cl- 23,75. Jest to więc woda wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowa.
Przy źródle zachowały się pozostałości po urządzeniach spiętrzających wodę, a także betonowa rynna prowadząca do dużego wyschniętego stawu znajdującego się po wschodniej stronie Sanki. Ślady te świadczą o wykorzystywaniu wody ze źródła do celów gospodarczych. Stwierdzono tutaj także obecność rzadkich gatunków okrzemek z czerwonej listy glonów polski: Caloneis fontinalis oraz Caloneis lancettula.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite