Źródło Maryli Źródło Maryli Źródło Maryli Źródło Maryli

ŹRÓDŁO MARYLI

Źródło krasowe od 13 kwietnia 2004r. objęte ochroną pod postacią pomnika przyrody nieożywionej. Woda wypływa ze szczeliny spod niewielkiej skały zbudowanej z górnojurajskiego wapienia skalistego, stanowiąc jedno z zasileń silnie meandrującej na tym odcinku Sanki. Jego wydajność wynosi ok. 5l/s; temperatura - 9°C; pH - 7,46; mineralizacja - 302mg/l. Zawiera [mg/l]: Ca++ 72,94; Mg++ 3,52; Na+ 7,59; K+ 1,95; HCO3- 148,88; SO4-- 39,87; NO3- 4,34; Cl- 23,75. Jest to więc woda wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowa.
Przy źródle zachowały się pozostałości po urządzeniach spiętrzających wodę, a także betonowa rynna prowadząca do dużego wyschniętego stawu znajdującego się po wschodniej stronie Sanki. Ślady te świadczą o wykorzystywaniu wody ze źródła do celów gospodarczych. Stwierdzono tutaj także obecność rzadkich gatunków okrzemek z czerwonej listy glonów polski: Caloneis fontinalis oraz Caloneis lancettula.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia