Źródło Mirosława Źródło Mirosława Źródło Mirosława Źródło Mirosława

ŹRÓDŁO MIROSŁAWA

Źródło o charakterze źródliska ulokowane w obrębie Przełomu Dłubni - najciekawszego odcinka doliny tej rzeki. Jest ono szczelinowe, krasowe, podzboczowe, przykorytowe, pulsujące, spływowo-podpływowe. Woda wypływa licznymi szczelinami spod stromego zbocza zbudowanego z górnojurajskiego wapienia skalistego i na długości ok. 10m tworzy rozległe rozlewisko, w dnie którego zaznacza się wyraźne pulsowanie. Występuje tu także zjawisko wytrącania się martwicy wapiennej. W pobliżu źródła stwierdzono obecność znanego tylko z kilku stanowisk w Polsce mchu Selligera calcarea. Od 31 stycznia 2002r. chronione jest ono jako pomnik przyrody nieożywionej.
Dawniej Źródło Mirosława intensywnie wykorzystywano do potrzeb gospodarczych. Zasilano nim nawet młyn znajdujący się poniżej źródła; został on jednak zniszczony po II wojnie światowej. Obecnie zaś charakteryzuje się ono wydajnością ok. 50l/s. Wypływająca z niego woda jest typu wodorowęglanowo-wapniowego o temperaturze 10,1°C, pH 7,18 i ogólnej mineralizacji 475,5mg/l. Zawiera w swoim składzie [mg/l]: Ca++ 102; Mg++ 10,82; Na+ 3,91; K+ 0,78; HCO3- 311,8; SO4-- 19,21; NO3- 16,74; Cl- 10,64.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia