Źródło w Czubrowicach Źródło w Czubrowicach Źródło w Czubrowicach Źródło w Czubrowicach

ŹRÓDŁO W CZUBROWICACH

Podzboczowe, spływowo-podpływowe, pulsujące, krasowe źródło stanowiące jeden z największych wypływów dających początek Racławce noszącej tutaj nazwę Czubrówka. Warstwą wodonośną są utwory górnojurajskie: wapienie skaliste i płytowe, a także margle. Woda wypływa spod zboczy oraz pod ciśnieniem z dna misy źródliskowej, tworząc efekt pulsowania. Zarówno w nim, jak i w jego okolicy znaleziono wiele cennych gatunków flory oraz fauny, w tym okrzemki znajdujące się na Czerwonej Liście Glonów Polski: Caloneis fontinalis oraz Surirella brebissonii.
Źródło w przeszłości było użytkowane przez miejscową ludność, a ze względu na presję urbanistyczną zostało przekształcone. Obecnie otoczone jest zabudowaniami, jednak posiada wiele walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Charakteryzuje się wydajnością rzędu 60l/s, temperaturą - 9,8°C, pH - 7,15 i mineralizacją wynoszącą 517,7mg/l. Wypływająca z niego woda jest typu wodorowęglanowo-wapniowego; zawiera w swoim składzie [mg/l]: Ca++ 122,84; Mg++ 2,19; Na+ 15,40; K+ 1,56; HCO3- 271,52; SO4-- 37,94; NO3- 32,24; Cl- 34,03.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia