Diable Boisko Diable Boisko Diable Boisko Diable Boisko

DIABLE BOISKO

Ukształtowana w formę mostu skalnego skałka zbudowana z gruboławicowych piaskowców ciężkowickich płaszczowiny śląskiej. Genetycznie jej kształt związany jest z selektywnym odprowadzeniem z niej części materiału wskutek oddziaływania ruchów masowych w czwartorzędzie i - podrzędnie - procesów wietrzeniowych. Charakterystycznym jej elementem jest rozległa jaskinia otwarta z dwóch stron. 27 kwietnia 2004r. uznana została za pomnik przyrody nieożywionej.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia