Diable Boisko Diable Boisko Diable Boisko

DIABLE BOISKO

Ukształtowana w formę mostu skalnego skałka zbudowana z gruboławicowych piaskowców ciężkowickich płaszczowiny śląskiej. Charakterystycznym elementem formy jest rozległa jaskinia otwarta z dwóch stron. Genetycznie kształt skałki związany jest z selektywnym odprowadzeniem z niej części materiału wskutek oddziaływania ruchów masowych w czwartorzędzie i procesów wietrzeniowych (podrzędnie). 27 kwietnia 2004r. uznana została za pomnik przyrody nieożywionej.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite