Kamieniołom piaskowców ciężkowickich w Ostruszy Kamieniołom piaskowców ciężkowickich w Ostruszy Kamieniołom piaskowców ciężkowickich w Ostruszy

OSTRUSZA

Nieczynny kamieniołom stokowy piaskowców ciężkowickich reprezentowanych przez piaskowce, piaskowce zlepieńcowate oraz piaskowce z mułowcami. Od 6 kwietnia 1987r. jest pomnikiem przyrody nieożywionej.
W ścianach wyrobiska widoczne są powierzchnie ciosu diagenetycznego i tektonicznego oraz strefa tektoniczna z licznymi uskokami. Spągi ławic są nierówne, erozyjne lub deformacyjne. Wśród struktur sedymentacyjnych występuje struktura masywna, uziarnienie frakcjonalne, laminacja przekątna i warstwowanie konwolutne. Profil osadów to typowa sekwencja pozytywna Boumy.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2020 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite