Głaz narzutowy w Chinkowie Głaz narzutowy w Chinkowie Głaz narzutowy w Chinkowie Głaz narzutowy w Chinkowie

CHINKÓW

Silnie zagłębiony w skarpie drogi eratyk chroniony od 2 października 1987r. pod postacią pomnika przyrody nieożywionej. Widoczny jest jedynie owalny szczyt głazu o wymiarach: obwód - ok. 3m, długość - 120cm, szerokość - 70cm, wysokość - 30cm. Miejscami porasta go roślinność i pokrywa ciemny nalot. Naturalnie głaz jest jednak barwy czerwono-brązowej; ma zbitą i bezładną teksturę, różnoziarnistą strukturę (drobną- do grubokrystalicznej). Buduje go skandynawski granit rapakiwi przywleczony przez lądolód z rejonu Wysp Alandzkich w czasie zlodowaceń południowopolskich. W jego składzie mineralnym wyróżnić można zatem skalenie potasowe, kwarc, miki oraz amfibole.
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia