Jaskinia Lisia Jaskinia Lisia Jaskinia Lisia Jaskinia Lisia

JASKINIA LISIA

Jaskinia wypreparowana w gipsach szkieletowych serii gipsowej badenu. Całkowita jej długość wynosi 76m, a do jej wnętrza prowadzi otwór o długości ok. 9m i wysokości nieprzekraczającej 2m. Tworzy ją wgłębny, prawie całkowicie doświetlony i stromo opadający do 5m poniżej otworu, korytarz o szerokości 10m i długości 15m oraz boczny ciąg. Na dnie jaskini zalegają duże bloki skalne, a w jej ścianach oprócz gipsów szkieletowych widoczne są także odmiany drobnokrystaliczne, które wzajemnie się przestając, tworzą tzw. murawy selenitowe. Jaskinia objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej od 2 października 1987r.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia