Jaskinie Kikowskie Jaskinie Kikowskie Jaskinie Kikowskie Jaskinie Kikowskie

JASKINIE KIKOWSKIE

Objęty ochroną pod postacią pomnika przyrody nieożywionej od 27 kwietnia 2001r. zespół jaskiń krasowych wykształconych w utworach wapiennych oraz frakcji ilasto-gliniastych pochodzących z wietrzenia skały macierzystej odsłaniającej się w północnej części Wąwozu Kikowskiego. Deniwelacje wąwozu osiągają 30m; odsłaniają się w nim skalne ambony, a jego podłoże budują jurajskie i kredowe wapienie z piaskowcami.
Pierwotnie dostępnych było 5 jaskiń, jednak włazy do nich uległy zawaleniu. Największa z nich charakteryzuje się ok. 12m długością i obecnością wyrwy w stropie jedynej komory. Średnica ubytku wynosi ok. 5m; zajmuje on niemal całą powierzchnię sali i sprawia, że całą jaskinię oświetlają promienie słoneczne. Komora wysoka jest na ok. 6m, a w jej centralnej części znajduje się kopiec usypany z materiału pochodzącego z niszczenia stropu. Stopniowo jednak jest on wypłukiwany z wnętrza jaskini poprzez działalność wód opadowych.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia