Kamieniołom piaskowców kwarcytowych w Biesaku-Białogonie Kamieniołom piaskowców kwarcytowych w Biesaku-Białogonie Kamieniołom piaskowców kwarcytowych w Biesaku-Białogonie Kamieniołom piaskowców kwarcytowych w Biesaku-Białogonie

BIESAK-BIAŁOGON

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 13,04ha utworzony 21 września 1981r. Obejmuje dawny kamieniołom piaskowców kwarcytowych wraz z otaczającymi go obszarami leśnymi. W częściowo zalanym kamieniołomie odsłaniają się skały kambru dolnego oraz ordowiku (mułowce i piaskowce kwarcytowe szare oraz piaskowce z wkładkami iłów i mułowców). W osadach pochodzących z ordowiku odnaleźć można szczątki fauny (ramienionogi), a także wkładki bentonitów - skał pochodzenia wulkanicznego świadczących o wulkaniźmie dolnoordowickim w regionie. Na uwagę zasługują także bardzo dobrze widoczne formy pochodzenia tektonicznego: system podłużnych i poprzecznych uskoków, lustra tektoniczne, a przede wszystkim anormalne zaleganie skał kambryjskich na ordowickich, które wynika z nasunięcia tektonicznego.
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia