Kamieniołom wapieni Czarnów Kamieniołom wapieni Czarnów Kamieniołom wapieni Czarnów Kamieniołom wapieni Czarnów

CZARNÓW

Nieczynny kamieniołom stokowy wchłaniający kulminację i południowe zbocze Grabiny Wielkiej. W latach 1953-75 eksploatowano tu wapienie, co doprowadziło do powstania długiej na 300m ściany wyrobiska i szerokiej na 100-150m podstawy. We wschodniej części ściana osiąga 18m wysokości.
Wapienie odsłaniające się w kamieniołomie należą do środkowego dewonu (żywet); zapadają na północ pod kątem 30-45°; są spękane i objęte procesami wietrzenia krasowego; zawierają skamieniałości. W górnej części profilu ujawniają się uwarstwione wapienie górnego dewonu (fran) z licznymi szczątkami morskiej fauny bentonicznej. Wypukły fragment ściany tworzą ilasto-piaszczyste osady pstrego piaskowca wypełniające kocioł krasowy. Charakteryzują się one czerwono-różowym zabarwieniem i reprezentują starszą generację krasu (neogeńską); młodsze formy krasowe związane są z plejstocenem.
Na południe od kamieniołomu znajduje się duże zwałowisko odpadów poeksploatacyjnych, które uległo samorekultywacji i obecnie jest dobrym punktem widokowym na zachodnie pasma Gór Świętokrzyskich. Na zachodnich i północnych zboczach Grabiny zaś odsłaniają się permskie zlepieńce należące do postwaryscyjskiego piętra strukturalnego Gór Świętokrzyskich. Składają się one z otoczaków jasnoszarych wapieni dewońskich tkwiących w czerwonym marglisto-żelazistym spoiwie; powstały one w przybrzeżnych strefach zbiornika morskiego podczas niszczenia waryscyjskiego górotworu.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia