Kamieniołom wapieni w Szewcach Kamieniołom wapieni w Szewcach Kamieniołom wapieni w Szewcach Kamieniołom wapieni w Szewcach

SZEWCE

Nieczynny kamieniołom objęty ochroną pod postacią pomnika przyrody nieożywionej od 30 października 2013r. Odsłania się w nim kilkunastometrowy profil wapieni dewonu (żywet - fran). Są one średnioławicowe, szare; obfitują w skamieniałości wymarłej grupy dewońskich jamochłonów - stromatoporoidów. Oprócz nich obecne są także bardziej miękkie wzbogacone w substancję ilastą ławice przepełnione stromatoporoidami gałązkowymi - amfiporami (ławice amfiporowe). Całość profilu reprezentuje kopalne środowiska płytkomorskie - spokojniejsze na obszarach życia delikatnych organizmów gałązkowych, a bardziej mobilne tam, gdzie dno morza zasiedlały organizmy o koloniach masywnych.
Ławice wapieni nachylone są ku południowi pod kątem 20-22°. Występują w nich liczne struktury tektoniczne: spękania, lustra tektoniczne, a także uskok poziomy, wzdłuż którego skrzydło górne przesunięte jest ku północy o 1m w stosunku do skrzydła dolnego. Jego powstanie i przemieszczenie wymagało wysokich ciśnień o znacznej składowej poziomej (tzw. warunków kompresyjnych), które związane były z górotwórczą działalnością tektoniczną, mającą miejsce po utworzeniu i zeskaleniu wapieni.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia