Głaz narzutowy przy ścieżce w Chrobrzu Głaz narzutowy przy ścieżce w Chrobrzu Głaz narzutowy przy drodze w Chrobrzu Głaz narzutowy przy drodze w Chrobrzu

CHROBERZ

Cztery głazy narzutowe objęte ochroną jako dwa pomniki przyrody nieożywionej. W obecne miejsce przywleczone zostały przez lądolód w czasie zlodowaceń południowopolskich, a pochodzą z obszaru Wysp Alandzkich. Zbudowane są z szaro-różowego granitu rapakiwi zawierającego w swoim składzie skalenie potasowe, kwarc, miki, amfibole. Charakteryzują się ponadto zbitą i bezładną teksturą oraz średnio- i równokrystaliczną strukturą.
Dwa z głazów do rejestru pomników przyrody nieożywionej wpisano 2 października 1987r. Tkwią one w podłożu po obu stronach ścieżki w północno-wschodniej części parku podworskiego. Cechuje je typowa szaro-różowa barwa i przybliżone wymiary: obwody - niespełna 4m; długości - prawie 150cm; szerokości - ok. 115cm; wysokości - ok. 60cm. Dwa kolejne eratyki zaś zlokalizowane są po obydwu stronach drogi prowadzącej do pałacu. Bardziej oddalony od budynku wyróżnia się intensywną różową barwą; bliższy jest szaro-różowy, porośnięty mchem i wyraźnie zaznaczają się na nim procesy wietrzenia. Ich obwody wynoszą odpowiednio 3,5m oraz 2,3m. Ochroną objęto je 3 września 2008r.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia