Klif w Trzęsaczu Ruiny kościoła na koronie klifu Ruiny kościoła na koronie klifu Ruiny kościoła na koronie klifu

TRZĘSACZ

Znajdujący się na obszarze Wybrzeża Trzebiatowskiego brzeg klifowy stanowiący północną granicę wysoczyzny rewalskiej. Jego szczyt wieńczą unikatowe w skali kraju ruiny kościoła wzniesionego w I poł. XIV wieku; ich lokalizacja pokrywa się także z przebiegiem 15 południka długości geograficznej wschodniej wyznaczającego czas środkowoeuropejski (CET). 23 listopada 2009r. skarpę oraz koronę objęto ochroną, ustanawiając stanowisko dokumentacyjne o powierzchni 0,025ha.
Klif wznosi się ok. 13m ponad poziom morza. Miejscami u jego podstawy widoczne są nisze abrazyjne, a także wysięki wody i niewielkie źródła. Zbudowany jest on z, odsłaniających się powyżej plaży, glin lodowcowych zlodowacenia Wisły - zwałowych i spływowych glin formacji Śliwina oraz zwałowych i wytopieniowych glin formacji Trzęsacza. Powyżej zalegają osady ablacyjne reprezentowane przez piaski i gliny spływowe, osady soliflukcyjnych spływów peryglacjalnych oraz - w najwyższych częściach klifu - piaski eoliczne wydm białych z poziomami gleb kopalnych zawierające odkłute z podłoża przez nasuwający się lodowiec porwaki tkwiące w osadach glin zwałowych i utworów fluwioglacjalnych zbudowanych z iłów kredowych.
Największą atrakcją Trzęsacza są pozostałości po świątyni wzmiankowanej na 1331r. Nieścisłości pojawiają się w informacjach dotyczących jej odległości od brzegu. Najczęściej źródła wspominają o 1800-2000m, jednak niektóre podają zaledwie 250m. Pierwsze działania mające na celu ochronę brzegu i ratowanie kościoła podjęto na mocy dekretu króla Prus w 1772r. po tym, jak rok wcześniej do morza runęła część przyległego doń cmentarza. Okazały się one jednak na tyle nieskuteczne, że jesienią roku 1856 zdecydowano o zamknięciu świątyni. Ostatecznie decyzja weszła w życie 18 lat później, a w 1901r. na Wielkanoc do morza runęła północna ściana. Od tego czasu notowano jeszcze siedem przypadków osunięcia się fragmentów muru - ostatni 1 lutego 1994r., w wyniku czego do dziś zachował się jedynie fragment południowej ściany. W roku 2001 rozpoczęto zabezpieczanie ostatnich fragmentów ruin kościoła. Podstawę klifu zabezpieczono opaską gabionową na długości ok. 80m, a zbocze obłożono wypełnionymi ziemią materacami z siatki umożliwiającymi wzrost roślinności wzmacniającej stok.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia